Effektiv blästring av betonggolv

För vidhäftning innan motgjutning/reparation, dammfritt och effektivt med tillhörande dammsugare och stoftavskiljare där ytan är redo att bearbetas direkt efter av etablering.

Golvblästring

Istället för att slipa ett golv använder vi oss av blästring. Vi använder en vacuumslungbläster kopplad till en stoftavskiljare, det gör att arbetet blir helt dammfritt.

Stålkuleblästring

En mycket effektiv metod för att avlägsna tunnare skikt färg eller cementhud på nygjuten betong är stålkuleblästring.

Slungblästring

Att slungblästra golv är den absolut bästa metoden för att få ett dammfritt underlag med bäst vidhäftning.

Inget jobb är för stort för oss

- Martin Erlandsson, BlästerMäster

Våra tjänster

Blästring Betong

Fuktblästring av balkonger. Vi utför effektiv och miljövänlig blästring av balkonger med våra mobila enheter. Genom att använda blästermedel med mycket finare fraktioner, utan dammproblem erhålls en renare yta före motgjutningar och betongreparationer.

Fasader

Vi utför effektiv och miljövänlig fasadtvätt med våra mobila enheter. En smutsig stenfasad eller stensockel är sällan vacker, därför är det ett sant nöje för oss att rengöra den.

Grunder - Husgrund

Blästring tjära, kallasfalt på grund: Husgrund Källargrund Borttagning av kallasfalt och tjära. Källare med fuktproblem är tyvärr ett ganska vanligt problem. Idag brukar man lösa detta genom att använda sig av modernare metoder än med isolering med tjära och bitumen.

Isblästring

Isblästring är en relativt ny metod att rengöra de flesta ytor, på ett skonsamt sätt avlägsnas skiftande beläggningar och föroreningar, utan vatten och kemikalier.

Sanering

Blästring innebär ju i huvudsak rengöring. Vanligaste sanerings-uppdragen vi har är klottersanering. Den utför vi till 90% genom att mycket försiktigt microblästra bort klotter.

Stålkuleblästring

Effektiv blästring av betonggolv för vidhäftning innan motgjutning/reparation, dammfritt och effektivt med tillhörande dammsugare och stoftavskiljare där ytan är redo att bearbetas direkt efter av etablering.

HELA SVERIGE SOM ARBETSPLATS

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi diskuterar era önskemål för att sedan lämna en offert.

Anlita oss för ditt nästa

Uppdrag

Vi har hela Sverige och Norge som vår arbetsplats. Med mängder av utförda arbeten för både stora och små arbetsgivare. Via kontaktsidan kan du skicka ett meddelande till oss. Vi lämnar snabbt offert efter att vi analyserat uppdraget. 

GOLVBLÄSTRING

Effektiv blästring av betong golv för vidhäftning innan motgjutning/reparation

Effektiv blästring av betonggolv för vidhäftning innan motgjutning/reparation, dammfritt och effektivt med tillhörande dammsugare och stoftavskiljare där ytan är redo att bearbetas direkt efter av etablering.

Verkningsgraden är aldrig den samma utan bestäms på plats tillsammans med beställaren. Beroende på om de bara är färgen som flagnat eller att betongen behöver avverkas så passmycket att en flytspackling är aktuell kan maskinerna ställas in med olika verkningsgrader. Dammfritt och effektivt med tillhörande dammsugare gör att arbete med andra entreprenörer är genomförbart.

Före beläggning är stålkuleblästring ett av de bästa alternativen. Metoden rengör ner till porerna och gör ytan ren från gammal smuts, cementhud och färg. 
Behandlingen ger samtidigt bästa vidhäftning av beläggningen som ska läggas.

Metoden är helt torr och nästintill dammfri, den används på allt från betonggolv, stengolv, asfalt och stålytor.

Med denna utrustning utför vi även blästring av stålbroar och fartygsdäck där vi avverkar färg och orenheter, varje yta är unik och inställningsmöjligheten på maskinerna anpassas efter önskat resultat.

STÅLKULEBLÄSTRING

Rengör & förbered betong före beläggning

SLUNGBLÄSTRING

Tystgående och dammfri

Slungblästring kallas också dammfri blästring. Metoden används ofta för borttagning av olika typer av beläggningar på t.ex. broar, betonggolv, metall med mera. Denna metod är den absolut bästa för att få ett dammfritt underlag med bästa vidhäftning. Bedriver du verksamhet i samband med blästringen behöver du inte bekymra dig för oljud. Utrustningen som används är dessutom väldigt tystgående och dammfri. Vi har stora erfarenheter inom slungblästring, har ni ett golv som behöver blästras, anlita oss. BlästerMäster – Blästrar allt – Överallt!

Galleri

Intresserad av våra tjänster?